Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate tay trong tay trên thảm đỏ bên cạnh Chương Tử Di và sao hạng A

Please SHARE this with your friends and family.