Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate tay trong tay trên thảm đỏ bên cạnh Chương Tử Di và sao hạng A

lâu lâu mỉnh cũng đi sự kiện một lần cho giống người showbiz :)
read more...