Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate tay trong tay trên thảm đỏ bên cạnh Chương Tử Di và sao hạng A

Johnny Tri Nguyen Johnny Tri Nguyen Wed, 01/11/2017 - 13:14
lâu lâu mỉnh cũng đi sự kiện một lần cho giống người showbiz :)

Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate tay trong tay trên thảm đỏ bên cạnh Chương Tử Di và sao hạng A

news.zing.vn
Others from Johnny Tri Nguyen