Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ 2 mẹ con bị sát hại

Báo Công an nhân dân Báo Công an nhân dân Wed, 01/11/2017 - 13:25
Tướng Hồ Sỹ Tiến đã xuất trận thì hung thủ khó thoát.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ 2 mẹ con bị sát hại

cand.com.vn
Others from Báo Công an nhân dân