'Game show hài bế tắc nên chọc cười bằng chuyện đời tư'

Theo nhiều nghệ sĩ, đưa mấy chuyện đời tư lên sân khấu chọc cười là chứng tỏ game show hài đang cạn kiệt ý tưởng.
read more...