Tuấn Hưng mua hơn 200 con lợn rừng giống tặng bà con Quảng Bình sau lũ lụt

Tuấn Hưng Tuấn Hưng Wed, 01/11/2017 - 15:17
Không phải Tuấn Hưng mua ạ .
Mà là Tuấn Hưng đại diện cho bạn bè và những mạnh thường quân đã đóng góp cho quỹ mua 200 con lớn rừng giống để tặng bà con ạ.

http://www.vtc.vn/tuan-hung-mua-hon-200-con-lon-rung-giong-tang-ba-con-q...

Tuấn Hưng mua hơn 200 con lợn rừng giống tặng bà con Quảng Bình sau lũ lụt

vtc.vn
Others from Tuấn Hưng