Năm 2018, Đài Loan đưa tiếng Việt vào dạy ở phổ thông - Tuổi Trẻ Online

Tags: 
Tiếng Việt sẽ là ngoại ngữ thứ hai ở Đài Loan.
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20170112/nam-2018-dai-loan-dua-tieng-viet...
read more...