Chủ tịch Hà Nội đề nghị xem xét bỏ loa phường - VnExpress

Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng “loa phường đã hoàn thành sứ mệnh”, nơi nào không còn hiệu quả thì cơ quan chức năng mạnh dạn đề xuất xóa bỏ.
read more...